Bernerin malli yhtiöittää ja jakaa Suomea

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tänään mallinsa siitä, millainen on liikenne Bernerin Suomessa. Nykyiset liikenneratkaisut menisivät käytännössä kokonaan uusiksi ja toiminta muuttuisi huomattavasti enemmän markkinatalouspohjaiseksi, mikä sopiikin hyvin nykyhallitukseen idelogiaan, jossa Suomi on yritys eikä hyvinvointivaltio.

Tieverkon yhtiöittäminen on malli, josta paluuta ei ole

Tieverkot ovat valtion perusinfraa. Niiden käytöstä ovat maksaneet verojen muodossa kaikki, ja niin on pystytty ylläpitämään suhteellisen hyvää tieverkostoa. Kuten veroissa yleensä, niin toiset käyttävät tiettyjä palveluita enemmän ja toiset vähemmän. Tämä pätee luonnollisesti myös tieverkkoon. Nyt tätä systeemiä ollaan kuitenkin romuttamassa, ja tilalle on tulossa markkinataloudelliseen malliin, jossa teitä käyttävät maksavat käytöstä asiakasmaksua palveluoperaattoreille, joille tienkäyttöoikeuden tarjoaisi ne jatkossa omistava liikenneverkkoyhtiö. Tätä perustellaan sillä, ettei valtiolla ole rahaa ylläpitää ja kehittää nykyistä verkkoa. Epäselväksi jää, miten uusi malli takaisi sen, että tätä rahaa olisi jatkossa, elleivät palveluoperaattorit nyhtäisi teiden käytöstä sellaisia maksuja, että kaikki liikenteen käyttö yksityisautoilusta julkiseen liikenteeseen ja rahtikuljetuksiin kallistuisi huomattavasti.

Liikenneverkkoyhtiö on tarkoitus säilyttää kuntien ja valtion omistuksessa, mutta valtionyhtiön erottaa nykyisestä liikennelaitoksesta se, että sitä voi pilkkoa ja myydä mikäli vallitsevat poliittiset voimat näin päättävät tehdä. Mikäli yhtiö tullaan perustamaan, on sen palauttaminen takaisin nykymuotoon vaikea prosessi. Myös rata ja vesiverkostot olisi tarkoitus lisätä pakettiin parin vuoden kuluessa, mikä mahdollistaisi samalla tavalla toteutettavat prosessit myös niissä.

Asiakasmaksuihin tulisi vaikuttamaan auton päästöt. Mitä enemmän päästöjä, sitä enemmän maksua. Tämä on ihan hyvä asia, koska tieliikennepäästöjen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on peräti 16% luokkaa ja valtaosa päästöistä tulee vanhoista autoista. Näkisin kuitenkin järkevämmäksi ratkaisuksi kehittää ympäristölle haitallisten fossiilisten polttoaineiden verotusta enemmän ja antaa porkkanaa sähköisten ja julkisten liikennemuotojen rakentamiseen ja käyttämiseen. Edellyttäen kuitenkin sitä, että näissäkin malleissa toimitaan kestävällä pohjalla ympäristön suhteen.

Posti valvoo sinunkin liikennettäsi

Posti on muuttunut viime aikoina valtion peruspalvelusta aikamoiseksi hybridiyhtiöksi, jota tunnutaan testaavan vähän kaikenlaisissa hommissa. Hoivapalvelut ja ruohonleikkuutkin kalpenevat kuitenkin sen rinnalla, että postiautot tulevaisuudessa valvoisivat autoja tieliikennemaksujen käytöstä, mihin liikenne- ja viestintäministeriö on väläyttänyt mahdollisuutta.. Aikamoisen matkan Posti on kulkenut perustehtävästään, eikä loppua näytä tulevan.

Valvonta pohjautuu malliin, jossa kiinteiden maksujen lisäksi yhtiöillä olisi tarjottavana myös kilometripohjaisia paketteja. Yhtiöiden pitäisi silloin olla kärryillä siitä, minkä palveluoperattorin hallinnoimalla tiellä liikutaan. Valvonnan roolia on keskustelussa verrattu joukkoliikenteen tarkastusmaksuihin, mikä onkin sinänsä ihan hyvä vertaus. Malli kasvattaisi kuitenkin taatusti kuluja entisestään, ja sen maksaisivat kansalaiset, rahan ohella todennäköisesti myös postin palvelutason heikentymisen muodossa. Mitä enemmän Postille laitetaan uusia tehtäviä, sitä enemmän sen alkuperäinen rooli on vaarassa tulla laiminlyödyksi.

Itse autojen valvominen on arveluttava kysymys. Nykyteknologia tarjoaa jo valmiiksi mahdollisuuksia siihen, että liikennettä valvotaan, missä on hyvätkin puolensa. Kyse on kuitenkin yhä enemmän myös yksityisyydensuojasta ja siitä, kenellä on oikeus valvoa ja saada haltuun tietoa sinun liikkeistäsi. Tähän liittyvien uudistusten hyödyt jäävät epäselviksi

Omistajaohjaus kuntoon ennen uusien tehtävien ottamista

Valtion yhtiöiden omistajaohjaus on monella tavalla nytkin retuperällä ja päätösten demokraattisuus hankalasti saavutettavissa. Sen sijaan että omistajaohjauksen alle laitetaan entistä enemmän yhtiöitettyjä peruspalveluita, olisi syytä miettiä koko omistajaohjauksen toimintaa ja sitä, mitä pitäisi tehdä niille nykyisille valtionyhtiöille, joiden toiminta on heikon omistajaohjauksen takia rapistunut.

Ratkaisu ei voi olla turvottaa omistajaohjausta entisestään ja katsoa miten entiset liikelaitokset romutetaan yhtiöiksi, joista monien tulevaisuus on hyvin epäselvä. Tieverkosto ja liikennemaailma ovat asioita, jotka kuuluvat perusinfran alle ja joka pitää olla kansalaisilla saavutettavissa. Niiden ohjaamisen tavoitteena tulee olla demokraattisuus ja kehitys. Juuri nyt näyttää siltä, ettei näillä seikoilla ole mitään väliä, kun ainoa päämäärä on kahmia niin paljon rahaa kuin saadaan ja käyttää se kaikkeen muuhun paitsi palveluiden parantamiseen.

Maksujen tasa-arvo ei toteudu alueellisesti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi esitti huolensa siitä, että alempiarvoiset tiet rapistuisivat entisestään ja kansalaiset joutuisivat epätasa-arvoiseen asemaan. Tämä on hyvinkin todennäköistä, sillä markkinataloudessa asioiden kysyntä määrittelee niiden arvon ja halukkuuden esimerkiksi kehittää niitä. Ne tiet, jotka eivät ole niin kovassa käytössä vähemmän asutuilla seuduilla, ovat siis samassa tilanteessa kuin syrjäseutujen rautatieasemat ja junayhteydet. Niiden tulevaisuus on ennen turvattu tietyssä määrin verorahoilla, mutta nyt siitä ei ole takeita.

On myös aivan selvää, että isojen etäisyyksien päässä liikkuminen on usein tehtävä omalla autolla. Mahdollisuutta joukkoliikenteeseen ei ole, tai se on heikohkoa. Mobility as a Service eli MaaS voi tulevaisuudessa olla ratkaisu tähän, mutta koska elämme vasta kehitysvaiheessa asian suhteen, on liikkuminen joillekin omalla autolla välttämätöntä. Siksi mahdollisesti samansuuruiset maksut eivät ole reiluja kaikkia kohtaan, varsinkaan jos niitä otetaan kilometriperusteisella korvauksella.

Hallitukselle painetta kuntavaaleissa

Uutta eduskuntaa ei äänestetä kuntavaaleissa, mutta hallitukselle luodaan painetta äänestämällä kuntavaaleissa sellainen tulos jossa näkyy epäluottamus esimerkiksi tällaisille uudistuksille. Muista kuntavaaleissa äänestää puolueita, jotka haluavat pitää Suomen jatkossakin tasa-arvoisena hyvinvointivaltiona, joka ei toimi kuin osakeyhtiö ja jota ei pyöritä pelkästään yritysmaailmaa vaan myös tavallisten ihmisten arkea tuntevat ihmiset.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1