Haukkavuoresta Keravan ensimmäinen luonnonsuojelualue

Keravan valtuusto päätti eilen yksimielisesti perustaa Keravalle ensimmäisen luonnonsuojelualueen Haukkavuoreen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keravan ympäristönsuojeluyhdistyksen tekemän aloitteen Haukkavuoren alueen muuttamisesta luonnonsuojelualueeksi. Suojelualue liitetään osaksi Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoimaa Luontolahjani satavuotiaalle -hanketta, jossa on kannustettu maanomistajia suojelemaan arvokkaita luontoalueitaan Suomen juhlavuoden kunniaksi. Haukkavuoresta tulee Keravan ensimmäinen lakisääteisesti suojeltu luonnonsuojelualue.

Haukkavuori sijaitsee Kaskelan ja Vanhan Lahdentien väliin jäävällä alueella. Pohjoispuolella suojelualue rajautuu vankilan maihin ja Keravanjokeen.

”Alueella on runsaspuustoisia, aarniomaisia kuusikoita, arvokkaita, mm. pähkinäpensaita kasvavia lehtoja sekä paikoin runsaasti monimuotoisuudelle tärkeää lahopuustoa,” kuvailee yhdistyksessä vaikuttava luonnontuntija Esko Joutsamo.

Alue on arvokas myös eläinlajistoltaan. Vuosina 2006 – 2008 tehdyssä Keravan linnustoselvityksessä alueella tavattiin mm. harmaapäätikka, käenpiika, pyy, satakieli, viitakerttunen, luhtakerttunen, pensassirkkalintu, sirittäjä, idänuunilintu ja pikkusieppo. Niin ikään vuosina 2005 – 2007 tehdyssä Keravan perhoslajiselvityksessä alue osoittautui runsaslajiseksi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1