Jäävätkö sosiaalipalvelut terveydenhuollon jalkoihin SOTE-uudistuksessa?

Sote-uudistusta tehdään terveydenhuoltopainotteisesti. Julkisuuteen ei ole tihkunut tietoa siitä, miten sosiaalipalvelut tullaan järjestämään maakuntatasolla. Tämän hetken tietojen mukaan sote-keskuksien on tarjottava sekä sosiaali- että terveyspalveluita asiakkaille, jotka voivat itse valita näistä palveluntuottajista mieleisimmän.

Sosiaalipalveluiden asiakaskunta koostuu suurelta osalta ihmisistä, jotka eivät syystä tai toisesta kykene huolehtimaan itsestään. He ovat vanhuksia, vammaisia, päihde- ja mielenterveysongelmaisia, asunnottomia ja ihmisiä, joilla suuri osa elämän hallinnasta on kadoksissa. Kuka heistä jatkossa huolehtii? Yksityiset sote-keskuksetko, joiden päätehtävänä on tuottaa omistajilleen voittoa, kuten osakeyhtiölaki määrittää. Yksityiset palveluntuottajat kuorivat kerman päältä ja pyrkivät saamaan mahdollisimman pienellä panoksella mahdollisimman suuret voitot!

Yksityisiin sote-keskuksiin on tulossa sosiaalineuvonta, mutta se ei kattamaan kaikkia tarvittavia sosiaalipalveluja. Sosiaalipalvelujen käyttäjien elämän parantamiseksi tarvitaan useita lakisääteisesti tehtäviä viranomaispäätöksiä, eikä niitä voi yksityisellä puolella tehdä. Nämä asiakkaat eivät voi käyttää valinnanvapauttaan, vaan heidän on valittava sellainen sote-keskus, missä palveluntuottajana on maakunta ja missä voidaan tehdä myös viranomaispäätökset. Mikäli asetuksessa eritellään viranomaistyönä tehtävä sosiaalityö sosiaalineuvonnasta, nousee ongelmaksi tiedonkulun ongelmat ja päätöksenteon sirpaleisuus. Sosiaalipalvelujen käyttäjät ovat eriarvoisessa asemassa pelkästään terveyspalveluja käyttäviin nähden.

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalityön tärkein tehtävä on estää ihmisten eriarvoistuminen ja huolehtia siitä, että kaikkein heikoimmassakin asemassa olevat pääsevät mukaan yhteiskuntaan ja ovat osallisina omassa elämässään. Tätä työtä tehdään nyt kaikissa kunnissa sosiaalityössä. On toivottavaa, että tämä työ ei valu hukkaan, kun sote-uudistus astuu voimaan.

Meillä Vasemmistoliitossa on suuri huoli näistä eniten apua ja tukea tarvitsevista ihmisistä. Toivomme ja haluamme uskoa, että sosiaalipalveluja tarvitsevienkin osalta valinnanvapaus toteutuu ja heidän etunsa ja tarpeensa huomioidaan. Miksi julkisessa keskustelussa ei pidetä tärkeänä sosiaalipalvelujen käyttäjien valinnanvapautta?

Minna-Maria Solanterä
Kuntavaaliehdokas (Vas.)
Sosiaalityöntekijä

Heini Liimatainen
Kaupunginhallituksen jäsen (Vas.)
Kuntoutustoiminnan lähiesimies

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1