Kysely: järvenpääläiset haluavat kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja toimivan joukkoliikenteen

Harjulan koulu Järvenpäässä. Kuva: wikipedia.

Järvenpään Vasemmisto halusi ottaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon ja teetti kuntalaisille kyselyn koskien kunnan tehtäviä ja palveluja. Kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä, johon vastasi peräti 83 kunnan asioista kiinnostunutta.

Asuminen ja  virkistysalueet

Kaupunkikehityksen osalta vastaajista vähän yli 37 prosenttia vastaajista koki kunnan tärkeimmäksi tavoiteltavaksi asiaksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämisen.

Kysely kertoo, että tärkeiksi asioiksi koettiin Rantapuiston ja Vanhankylänniemen alueiden säilyttäminen kuntalaisten yhteisinä virkistysalueina. Korkealle kyselyssä nousi niin ikään toimiva ja edullinen joukkoliikenne.

Ryhmäkokoja pienennettävä

Vastaajille tärkeäksi asiaksi sivistystä ja vapaa-aikaa koskien nousi se, että lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kohtuuhintaiseen, ei-tavoitteelliseen liikuntaharrastamiseen. Vastaajat asettivat tasokkaat kirjastopalvelut sekä sen, että kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus kohtuuhintaiseen liikuntaharrastukseen kunnan tärkeimmiksi tavoiteltaviksi asioiksi.

Yli 31 prosenttia vastaajista piti kasvatuksen ja opetuksen osalta tärkeimpänä tavoiteltavana asiana sitä, että erityisopetus olisi sitä tarvitsevien saatavilla. Lisäksi sekä perusopetuksen että päivähoidon ryhmäkokojen pienentämistä toivottiin.

Lisää resursseja sosiaali- ja terveyspalveluihin

Sosiaali- ja terveyspalveluista eniten kiitosta sai hammashoito, joka oli vastaajien mielestä hyvin toimiva.

Kysely kertoo, että sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmakohdiksi nousivat poikkeuksetta resurssipula, palveluiden saatavuus, kokonaisvaltaisuuden puute sekä korkeat palvelumaksut.

Sen sijaan vammaispalvelujen osalta useassa vastauksessa kävi ilmi palveluiden positiivinen kehitys.

Päätöksenteon oltava läpinäkyvää

Kunnan arvot luovat pohjan koko kuntatyölle. Vastaajien mielestä kunnan päätöksen tulisi olla ennen kaikkea läpinäkyvää, eikä päätöksentekoa tulisi arvioida ainoastaan talouden näkökulmasta. Lisäksi yli 20 prosenttia vastaajista piti tärkeimpänä asiana sitä, ettei kunnan palveluita yksityistettäisi.

Vastaajista liki 75 prosenttia sitä mieltä, että kuntaveroprosenttia voidaan nostaa siinä tapauksessa, että kuntalaiset saavat parempia palveluita. Yli 70 prosenttia vastaajista oli palvelumaksujen korottamista vastaan. Melkein 65 prosenttia ei kannattanut kunnan talouden tasapainottamista lomauttamalla tai irtisanomalla kunnan henkilöstöä.

Kunnan investoinneille kyselyssä saatiin varsin laaja kannatus. Liki 85 prosenttia oli sitä mieltä, että on tärkeää, että kunta panostaa investointeihin. Noin puolet oli sitä mieltä, että kiinteistöveron nostolla voidaan vähentää kuntaveron korotuspainetta.

 

Kohti kuntavaaleja

Järvenpään Vasemmisto kertoo olevansa kiitollinen kaikille kyselyyn osallistuneille ja huomioi vastaukset miettiessään ensi kevään kuntavaalien kärkiteemoja ja laajemmin kampanjaa.

Kuva: Harjulan koulu, Järvenpää. Lähde: wikipedia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1