Julkiset hankinnat julkisiksi

Group of people on peak mountain climbing helping team work , travel trekking success business concept

Julkisiin hankintoihin yksityisiltä käytetään vuosittain Suomessa noin 35 miljardia euroa, ilman että veronmaksajat itse tietävät kovinkaan paljoa siitä, ketkä ovat lopullisia edunsaajia.

Tällainen menettely altistaa tunnetusti erilaisille sisäpiireille, valta-aseman väärinkäytöksille ja korruptiolle. Tehokkain lääke näihin ongelmiin on laaja yleisöjulkisuus, julkisuus kuntalaisille. 

Mikä on tilanne Mäntsälässä?

Julkisten hankintojen yleisöjulkisuus on Mäntsälässä keskimääräistä parempi: esitykset ovat julkisia ja hankintapäätökset liitteineen julkaistaan heti päätöksen jälkeen. Monissa muissa kunnissa ja kuntayhtymissä näin ei ole.

Mutta miten on itse sopimusten yleisöjulkisuus? Julkisuuslain mukaan myös itse sopimukset ovat julkisia kaikille heti niiden solmimisen jälkeen. Mutta käytännössä niiden löytäminen ja vertailu muihin aiemmin ja myöhemmin tehtyihin sopimuksiin ei meilläkään onnistu.

Siihen tarvitaan julkinen sopimusrekisteri.

Esitys julkisesta sopimusrekisteristä sisältyy hallituksen pari viikkoa sitten vahvistamaan korruptionvastaiseen strategiaan ja sitä täsmentävään toimintaohjelmaan. Alan keskusteluun osallistuneena kuitenkin tiedän, että tästä on vielä pitkä matka itse reksiteriin.

Tässä asiassa Mäntsälä voisi olla roolia. Se voisi näyttää muille mallia ja julkaista myös hankintasopimukset omassa sähköisessä rekisterissään, kuten hallituksen juuri valmistuneessa korruption vastaisessa toimintaohjelmassa ehdotetaan.

Eikä tässä kaikki.

Kunta voi kiertää julkiselta toimijalta vaadittua asiakirjajulkisuutta myös yhtiöittämällä palvelunsa esimerkiksi osakeyhtiön muotoon. Suomessahan osakeyhtiölaki ei edellytä yhtiöltä sellaista julkisuutta kuin julkiselta toimijalta edellytetään.

Mutta ei hätää. Tämäkin ongelma on korjattavissa pienellä muutoksella: säätämällä Ruotsin tapaan laki julkista tehtävää hoitavista osakeyhtiöistä, joihin sovelletaan samanlaista asiakirjajulkisuutta kuin muihin julkisiin toimijoihin.

No, Mäntsälä ei tietenkään voi itse säätää lakeja. Mutta Mäntsälä voisi ottaa roolia ja lausua Ruotsin mallin puolesta.  Eikä mikään estäisi Mäntsälä soveltamasta yleisöjulkisuutta kunnallista tehtävää hoitavissa osakeyhtiöissämme jo nyt, jos valtuutetut niin haluavat.

Kaikki eivät ilmeisesti halua.

Kevään kuntavaalikeskusteluissa on korostettu tarvetta lisätä yhteistyötä yksityisten yritysten kanssa. Mutta kukaan suosittelijoista ei ole esittänyt toimia yhteistyön edellyttämän asiakirjajulkisuuden parantamiseksi.

Minä esitän edellä mainittuja toimia. Yleisöjulkisen sopimusrekisterin ja julkista tehtävää hoitavien yhtiöiden asiakirjajulkisuuden myötä myös veronmaksajat itse voivat halutessaan tarkistaa, miten veroeuroja on käytetty.

Ilman näitä toimia hyvä veli -menettelyn vakiintumista kunnan tavaksi on vaikea estää.

Erkki Laukkanen
Kuntavaaliehdokas, vas.
Mäntsälä

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1