Kaikkien ääni kuuluviin Keravalla

Vahva taloudellinen tilanne antaa resurssit rakentaa Keravaa, joka osoittaa vetovoimaisuutensa laadukkaalla varhaiskasvatuksella, moderneilla kouluilla, joissa viihdytään ja opitaan tulevaisuuden taitoja sekä osaavalla neuvolalla ja toimivalla terveyshuollolla, kommentoi Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Juhani Lohikoski ryhmän puheenvuorossaan Keravan valtuustossa eilen.

– Vasemmiston mielestä meidän tehtävämme on miettiä kaikkien keravalaisten elämää – myös niiden, jotka eivät saa ääntään niin helposti kuuluviin, Lohikoski linjasi.

Vahvempi yhteinen Kerava

Keravan kaupunki teki kovan tilinpäätöksen. Se osoittaa, että Keravan talous on vahva. Ylijäämämme viimevuodelta oli yli 8 miljoonaa euroa.

Juhani Lohikoski näki tärkeäksi panostaa palveluihin.

– Vahva taloudellinen tilanne antaa resurssit rakentaa Keravaa, joka osoittaa vetovoimaisuutensa laadukkaalla varhaiskasvatuksella, moderneilla kouluilla, joissa viihdytään ja opitaan tulevaisuuden taitoja sekä osaavalla neuvolalla ja toimivalla terveyshuollolla.

Olennaista on myös parantaa kaupunkikuvaa.

– Meillä on myös mahdollisuus kehittää laadukasta ja ekologisesti kestävää kaupunkikuvaa, viherympäristöineen ja kevytliikenneratkaisuineen, Juhani Lohikoski näki.

 

Ennaltahkäisevät palvelut

Lohikoski kertoi, että kaupunki otti viime vuonna otimme monia askelia siihen suuntaan, että palvelut kehittyvät vastaamaan paremmin keravalaisten tarpeisiin ja monissa budjettipäätöksissä korostui jo aiemmin omaksuttu ennaltaehkäisevän politiikan rooli.

– Se on Vasemmistoliiton ryhmän mielestä järkevää ja vastuullista talouspolitiikkaa, linjasi hän.

Soteuudistukseen valmistautuminen on leimannut kaupungin viime vuosia.

– Nyt näyttää siltä, että uudistus viivästyy ja ei toteudu Sipilän hallituksen toiveiden mukaan. Se on meille hyvä asia. On tärkeää kehittää omaa toimintaa, ja tästä voi hyvänä esimerkkinä mainita ennaltaehkäisevät matalankynnyksen mielenterveys ja päihdepalvelut, jotka ovat tarjonneet apua ja laskeneet tarvetta kalliille erikoissairaanhoidolle, puhui Lohikoski.

Pienemmät luokkakoot ja lisää koulutiloja

Kasvatuksen ja opetuksen puolella Vasemmistoliiton ryhmä on tyytyväinen, että luokkakokojen pienentämistä on jatkettu. Ongelmana eteen on noussut opetustilojen puute. Kasvava kaupunki tarvitsee lisää turvallisia ja terveellisiä oppimisympäristöjä. Tämän on näyttävä meidän investointilistamme kärjessä.

– Yhdymme tarkastuslautakunnan huomioon opettajien pätevyyksistä. On tärkeää, että saamme houkuteltua ja pidettyä kaupungissamme päteviä opettajia, kommentoi Lohikoski.

Vapaa-ajan puolella kirjasto ja museo toimivat upeina lippulaivoina sekä kaupunkikulttuuri muraaleineen ja graffitikontteineen toi väriä arkeemme viime vuonna.

– Vaparissa tehtyä kuntalaisten osallistamista ja yhteisöllisyyden rakentamista soisi laajennettavan kaikille Keravan eri sektoreille. Me teemme yhdessä elävän kaupungin, hehkutti Juhani Lohikoski.

Kohtuuhintaista asumista lisää

– Pidimme äskettäin valtuustoseminaarin asumisesta. Vasemmistoliiton ryhmä on kiinnittänyt tarkastusvaliokunnan tavoin huomiota, ettei kaupunki ole yltänyt MAL tavoitteisiin kohtuuhintaisessa asuntorakentamisessa, kommentoi Lohikoski.

Vasemmistoliiton ryhmä pitää selkeänä virheenä sitä, ettei lamakaudella lähtenyt ARA-kohteita tarpeeksi liikkeelle. Kaupungin aktiivisesti edistettävä ARA ja ASO-asumista kaupungissamme.

Osallisuutta vahvemmin esiin ja lisää resursseja

Tarkastusvaliokunta nostaa arviointikirjassaan esiin kaupungin strategisia linjauksia.

– Työntekijöiden työtyytyväisyys on Uudenmaan parasta. Jotta tähän päästään tarvitaan hyvää johtamista, asialliset palkat (budjettipöytäkirjaan tästä kirjattiinkin jo maininta), lisää resursseja ja työergonomian kehittämistä. Se on keino laadun parantamiseen ja sairauspoissaolojen laskuun, kommentoi Lohikoski.

Nuorten hyvinvointia ja vanhemmuutta tuetaan. Tässä otimmekin viime vuonna suuria ja tärkeitä askelia: neuvottelimme maksuttoman ehkäisyn nuorille vahvistamaan seksuaalista tasa-arvoa, käynnistimme kesäisen sopparuokailun lapsille, tuemme nuorten kasvua Icehearts -projektilla sekä osallistetaan nuoria toiminnan kehittämiseen. Voitaisiinko vahvemmin ottaa nuoret mukaan resurssien jakoon osallistavalla budjetoinnilla, kysyi Lohikoski.

Kaikkien ääni

– Joulukuussa puhuin tässä samassa pöntössä, että kaupunginjohtajamme on usein puhunut Kerava-puolueesta. Näemme tämän niin, että meidän tehtävämme on miettiä kaikkien keravalaisten elämää. Myös niidenkin, jotka eivät saa ääntään niin helposti kuuluviin. Siksi on tärkeää, että ensisuoja asunnottomille saatiin käynnistettyä. Pilotti on jo osoittanut toiminnan tarpeellisuuden ja uskon, että sosiaali- ja terveyslautakunta luo kestävät pelisäännötensisuojan jatkuvuudelle, summasi Lohikoski.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1