Kaupunginhallituksessa uusi yleiskaava – Vasemmisto puolusti lähimetsiä

Keravan kaupunginhallituksen esityslistalla oli maanantaina uusi yleiskaava. Kaupungissa näyttää olevan vallalla sama suunta kuin Helsingissä, että asuntopulaan vedoten puistoalueita ja lähimetsiä kaavoitetaan rakentamiseen muun muassa Pihkaniitty ja Ollilanlaakso, mutta Keravalla toki nämä tulevat hintaviksi omakotitonteiksi, enintään joku rivitalo saattaa joskus mukaan eksyä, joten päätöksellä tuskin on suurta vaikutusta asuntopulan helpottamiseen.

Kerava maan kolmanneksi tihein kaupunki

– Asuntopulaan voidaan siis vedota Keravallakin aina sopivissa kohdin, kun halutaan kaavoittaa puistoalueiden päälle, vaikka tontit sitten annetaankin kovanrahan kerrostalotuotantoon tai omakotitonteiksi. Sitten kun olisi oikeasti paikka tehdä kohtuuhintaisia ara-vuokra-asuntoja ja kaupunki voisi määritellä mitä mihinkin saa rakentaa, niin sittenpä se asuntopula ja etenkin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve jo unohtuukin, kommentoi vasemmistoliittolainen kaupunginhallituksen jäsen Pia Lohikoski.

Kerava on jo nyt Suomen väestötiheydeltään kolmanneksi tihein kaupunki. Edellä ovat vain Helsinki ja Kauniainen.

– Siksi olisi sitä tärkeämpää jättää tiheästi rakennettuun ja rakentuvaan kaupunkiin myös viher- ja virkistysalueita. Kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä hakemaan luontoelämyksiä pitkien matkojen päästä kesämökeiltä ja kansallispuistoista, näkee Lohikoski.

Vankilan pellot, Keinukallio ja Pihkaniitty

Vasemmisto teki useita konkreettisia muutosesityksiä yleiskaavaan kaupungin hallituksen kokouksessa.

Lohikoski esitti, että vankilan peltojen merkintä palautetaan nykyisen MT-1 mukaiseksi, koska alue kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään kokonaisuuteen. Esitystä kannattivat vihreät, mutta se hävisi äänin 8-3.

Keinukallion virkitysalueelta Lohikoski esitti poistettavaksi -ea -merkintää koska toteutuessaan ampumahiihto rajoittaa alueen yleistä käyttömahdollisuutta alueella, joka on hyvin laajassa käytössä. Esitys ei saanut muilta kannatusta ja Pia Lohikoski jätti eriävän mielipiteen.

Eniten keskustelua yleiskaavamuutoksessa on herättänyt Pihkaniityn-Virrenkulman ulkoilualueen tulevaisuus.

– Vasemmisto on samaa mieltä satojen keravalaisten kanssa, että Pihkaniityn-Virrenkulman nykyinen ulkoilualuemerkintä tulee säilyttää, koska se on tiheään asutun kaupunkimme merkittävä virkistysalue. Valitettavasti tässäkin vain vihreät kannattivat esitystä ja äänestys hävittiin 8-3.
Lohikoski esitti niin ikään, että Ollilanlaakson varaus asumiselle poistetaan. Esitykselle ei tullut muista ryhmistä tukea.

Vielä voi vaikuttaa

Vaikkakin kaupunginhallituksen enemmistö näytti vihreää valoa lähimetsien karsimiselle, niin vielä on mahdollisuus puolustaa niin Pihkaniittyä kuin Ollilanlaaksoakin.

– Jos olet sitä mieltä, että Keravalla tarvitaan myös lähimetsiä, joissa lapset voivat leikkiä, tutustua lähiluontoon ja kuntalaiset ulkoilla kuntoilun tai virkistäytymisen merkeissä, on viimeinen hetki vaikuttaa mm. Pihkaniityn ja Ollilanlaakson osalta.Kannattaa ottaa yhteyttä omaan valtuutettuun, ennen kuin uudelle yleiskaavalle antaa lopullisen sinettinsä seuraavaksi Keravan kaupunginvaltuusto, kannustaa Pia Lohikoski.

Pihkaniityn osalta ollaan jo niin pitkällä, että 28.10. on viimeinen päivä lausua asemakaavan muutoksen osalta (nähtävilläolo päättyy).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1