Keränen: Jokaisella on oikeus esteettömiin ja saavutettaviin lähipalveluihin

Yhdenvertaisuus ja osallisuus on huomioitava päätöksenteossa.

Daria Keränen on varhaiskasvatuksen opettaja ja lapsen omaishoitaja. Hän on kotoisin Virosta. Viimeiset kuusi vuotta koti on ollut Keravalla.

”Olen ollut Keravan Me-talolla erityislastenvanhempien vertaisryhmän ohjaajana ja vapaaehtoinen Uudenmaan Lihastautiyhdistyksessä. Olin 2019-2020 SMA Finland hallituksen varajäsen. Nyt olen HUS Neurokeskuksen Asiakasraadin jäsen”, Keränen listaa.

Estetteettömyyssuunnitelma laadittava Keravalle
Jokaisella on oikeus esteettömiin ja saavutettaviin lähipalveluihin. Yhdenvertaisuus ja osallisuus on huomioitava kaikessa Kerava kunnan päätöksenteossa.
”Erityisesti vammaisten ja muiden toimintaesteisten kuntalaisten kannalta on tärkeää, että tarvittavat palvelut Keravalla ovat yksilöllisiä, lähellä ja saavutettavissa. Ajoissa saatavat palvelut ennaltaehkäisevät ongelmia ja pienentävät kustannuksia”, Keränen sanoo.
”Keravalla on laadittava esteettömyyssuunnitelma, jonka avulla voidaan sitouttaa kunnan kaikki toimialat edistämään esteettömyyttä. Kunnan strategiaan on kirjattava selkeästi esteettömyyden edistämisen tavoite. Keravalla on jokaisen palvelun oltava esteetön ja saavutettava”, hän jatkaa.
Kunnan on edistettävä erityisryhmien liikuntaa ja korostettava esteettömyyden merkitystä liikkumisohjelmassaan.
”Kunnilla on päävastuu erityisliikunnan palveluiden ja tukitoimien järjestämisestä. Harrastetilojen tulee olla esteettömiä. Haluan jokaiselle mahdollisuuden harrastaa Keravalla”, Keränen näkee.

Omaishoitajien asemaa vahvistettava
Omaishoitajien asemaa on kehitettävä ja jaksamista tuettava. Omaishoitoa tulee tarkastella, kehittää ja resursoida keskeisenä osana hoiva- ja palvelujärjestelmää.
”Kuntapäättäjä toimii oikeudenmukaisesti ja taloudellisesti kestävästi, kun hän varmistaa, että omaishoitoperheille on tarjolla laadukasta ohjausta, tukea ja palveluita. Keravan pitää olla hyvä paikka omaishoitoperheille”, Keränen vaatii.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1