”Lisätään jäsenten osallistumismahdollisuuksia”

Vamos! -verkosto tähtää Vasemmistoliiton jäsenten osallistumismahdollisuuksien parantamiseen sekä puolueen kehittämiseen. Se on tehnyt joukon aloitteita huomenna alkavalle puoluekokoukselle, joka pidetään Oulussa.

Kaikille avoin verkosto

Vamos!-nimisiä vasemmistoliittolaisten aktiivien tapaamisia on järjestetty jo viime vuosikymmeneltä lähtien.

Viimeisimmissä tapaamisissa on sovittu yhteisistä puoluekokousaloitteista, jotka pyritään saamaan hyväksyttyä tulevassa puoluekokouksessa. Aloitteiden tarkoituksena on uudistaa puolueen rakenteita mahdollistamaan jäsenlähtöisemmän toiminnan.

Verkostolla ei ole muodollisia rakenteita ja se on avoin kaikille puolueen uudistamisesta kiinnostuneille vasemmistoliittolaisille. Vuoden 2014 Tampereen Vamos-tapaamisessa päätettiin luoda Facebookiin keskusteluryhmä, jossa keskustellaan verkoston toiminnasta ja tapaamisista. Ryhmään löydät tämän osoitteen takaa: https://goo.gl/Io1faU

Helpommin mukaan puolueeseen ja toimintaan

Vamos! esittää kokoukselle, että olisi mietittävä käytäntöjä sitouttaa uudet jäsenet nopeammin toimintaan. Samalla se haluaa, että puolueen jäseneksi liittymistä helpotetaan. On luovuttava monimutkaisesta liittymisprosessista.

Aktiivit haluvat myös, että Vasemmistoliitto järjestää jatkossa koulutusta. ”Opi perusasiat” -kursseilla opittaisiin liikkeessä toimimisen perusteet ja sitoutettaisiin jäseniä toimintaan.

 

Viestintää monella eri kielellä

Suomi on kansainvälistynyt merkittävästi viimeisen parin kymmenen vuoden aikana.

Vasemmistoliiton pitää olla kaikkien saavutettavissa. Siksi Vamos! -verkoston mielestä tarvitaan kaikki keskeinen materiaali vähintään ruotsiksi ja englanniksi, mutta myös muilla tarpeellisilla kielillä.

 

Työryhmistä jäsenille vaikuttamisen kanava

Verkosto myös esittää, että Vasemmistoliiton työryhmiä tulee vahvistaa ja kehittää merkittävämmäksi osaksi puolueen toimintaa.

Työryhmät ovat valtakunnallista toimintaa, jotka antavat jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa puolueeseen ja sen toimintaan. Verkoston näkee, että kansanedustajien ottaminen mukaan työryhmiin edistäisi tiedonkulkua jäsenistön ja eduskuntaryhmän välillä.
Lyhyempi puoluekokouskausi ja luottamustehtävät kiertoon

Vamos! aktiivien mielestä olisi tärkeätä lyhentää puoluekokouskautta. Se esittää, että puoluekokous pidettäisiin kahden vuoden välein.

Verkoston mielestä lyhyempi puoluekokouskausi toisi puolueelle näkyvyyttä, lisäisi jäsenten vaikutusmahdollisuuksia ja aktivoisi puoluetta sisäisesti.

Vamos! myös ajaa, että luottamustehtävät laitettaisiin kiertoon. Tätä se perustelee sillä, että kierrättämällä puolueen luottamustehtäviä asiantuntemus leviää, uusille toimijoille saadaan mielekkäitä tehtäviä ja puolueen kasvot uudistuvat.

Niin ikään verkosto näkee tärkeäksi, että puolueelle  tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Vasemmistolla ei ole varaa hukata inhimillisiä resursseja tasa-arvotyön puutteen takia.

 

Lisää jäsenäänestyksiä

Vasemmiston juuri järjestämä neuvoa-antava jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta oli menestys. Liki 65 prosenttia jäsenistä osallistui äänestykseen ja suuri joukko uusia ihmisiä liittyi mukaan Vasemmistoliittoon.

Vamos! -verkosto haluaa lisää jäsenäänestyksiä. Se näkee, että ne antavat puolueen rivijäsenille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, ja niitä kannattaisi järjestää paikallisesti myös asiakysymyksistä.

Verkoston mielestä on tärkeää, että puolueen organisaatiouudistusta jatketaan perustamalla työryhmän, joka pohtii organisaatiouudistusta sekä Vasemmiston toiminta kohti 2020-lukua –asiakirjan toteutusta.

 

Lue lisää aloitteista osoitteessa www.vamosverkosto.wordpress.com.

Kuva: Vamos! -verkoston twittersivulta (@vamosverkosto)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1