Lohikoski: ”Suunta on oikea, kunnianhimoa tarvitaan lisää”

Keravan valtuusto hyväksyi tänään kokouksessaan asuntopolittisen ohjelman. Vasemmisto oli tyytyväinen, vaikka kaipasikin lisää kunnianhimoa linjauksiin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski oli tyytyväinen.

– Haluamme kiittää, että valtuustolla on vihdoinkin päätettävänään Keravan uusi asuntopoliittinen ohjelma. Olemme peräänkuuluttaneet tätä nyt valtuustossa viimeiset neljä vuotta ja on todella hienoa, että tämä on nyt viimein käsittelyssämme, sanoi Lohikoski.

Kerava vetää asukkaita

Vasemmistoliiton mielestä ohjelman lähtökohdat ovat kohdallaan.

– Ohjelmassa todetaan, kuten asia on, että koko Helsingin seudun kasvavan vetovoiman ja pitkään jatkuneen asuntopulan yhtälö heijastuu koko kaupunkiseudullemme pitkään, kertoi Pia Lohikoski.

– Alueelle siis muutetaan työn perässä ja osa tästä muuttoliikkeestä suuntautuu myös Keravalle. Ohjelmassa sanotaan, että asuntopoliittisella ohjelmalla halutaan edistää kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuutta. Se on oikein, korosti Lohikoski

Lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

Lohikosken mukaan hjelmassa ei niinkään oteta kantaa viime vuosien tilanteeseen, jossa asuntoja yleensäkin sekä vuokra-asuntoja erityisesti on rakennettu alueellemme paljon vähemmän, kuin MAL-sopimusten mukaan olisi ollut tarkoitus tehdä.

– Hyvä on, katsotaan menneen sijaan tulevaisuuteen. Asumismenojen kasvu on ollut huimaa pääkaupunkiseudulla viime vuosina, ja aivan erityisesti tämä on näkynyt vuokralaisten kasvavina asumismenoina. Vallalla ovat olleet, ja ovat edelleen täysin vuokranantajien markkinat, johtuen vuokra-asuntopulasta, ja siksi vuokrataso on kohonnut suhteettoman paljon verrattuna asukkaiden tulotasoon. Siksi se näkyy myös asumistukimenojen kasvuna, summaa Lohikoski.

Hänen mukaansa tähän ratkaisuna voi olla vain riittävä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto, sillä vuokrakaton säätämiselle ei löydy tämän päivän Suomesta riittävästi poliittista kannatusta.

Ohjelmaa päivitetään vuosittain

Keravan asuntopoliittisessaohjelmassa todetaan, että asumisen kysyntä kohdistuu monipuolisesti koko Keravan alueelle, sekä kerrostaloasumiseen, että pientaloasumiseen. Painopiste kysynnällä kuitenkin on kerrostaloihin.

– Ohjelmassa todetaan, että vuonna 2016 ei Keravalla päästä MAL-sopimuksen mukaiseen kokonaistavoitteeseen (350-390 asuntoa), vaan siitä jää uupumaan n. 100 asuntoa. Kohtuuhintaisten ARA-vuokra-asuntojen osalta vuonna 2016 ei toteudu lainkaan normaaleja ARA-vuokra-asuntoja, vaan koko tuotanto toteutuu asumisoikeusasuntoina, selventää Lohikoski.

Vuosille 2017, 2018 ja 2019 asuntotuotantotavoitteiden taulukko näyttää Lohikosken mielestä suhteellisen hyvältä, mutta jostain syystä, vaikka ohjelma on päätetty ulottaa vuoteen 2020 asti, ei kyseiselle vuodelle 2020 ole saatu keksittyä vielä yhtään ARA-tuotannon kohdetta.

– Siksi onkin hyvä, että asuntopoliittista ohjelmaa on luvattu jatkossa päivittää vuosittain. Sitä se todellakin kaipaa, vaikka käsissämme on nyt hyvä pohja. Tähän ohjelmaan on jäänyt vielä turhan paljon toistoa ja osa tavoitteista voisi olla kunnianhimoisempiakin, mutta tästä on hyvä jatkaa, summaa hän.

Eriarvoisuuden purku

Erityisesti Pia Lohikoski kiittää asuntopoliittisessaohjelmassa sitä, segregaatiota, eli asuinalueiden eriytymistä, halutaan purkaa ja asiaan on mietitty toimenpiteitä alueittain.

– Jatkossa tämä segregaation ennaltaehkäisy pitää ulottaa myös kaupungin keskustan alueelle, näkee Lohikoski.

Maapoliittiset linjaukset paranivat

Uusi ohjelma antaa kaupungille uusia mahdollisuuksia maapolitiikassa.

– Haluan kiittää valmistelijoita erinomaisen hyvistä maapoliittisista linjauksista. Kehittyvä ja kasvava kaupunki tarvitsee hyviä maapoliittisia keinoja ja on tärkeää, että jatkossa myös lain mahdollistamaa lunastusmenettelyä ja rakentamiskehoituksia aiotaan tarvittaessa käyttää, toteaa Lohikoski.

– Aivan erityisen hyvänä pidän linjausta, että maankäyttösopimuksia muutetaan jatkossa siten, että kaupunki ottaa pääsääntöisesti korvauksen maana. Näin kaupunki saa tonttivarantoa keskeisiltä paikoilta ja voi ohjata sitä kulloisenkin tarpeen mukaiseen asuntotuotantoon. Harmi, että näin ei ole tähän saakka toimittu. Hyvä, että näin aiotaan jatkossa toimia, kertoo hän.

Lohikosken mielestä on myös erinomaista, että asuntopoliittisessa ohjelmassa kaupungin oman vuokrataloyhtiön Nikkarinkruunun toimintaedellytyksiä tullaan vahvistamaan muun muassa tarkastelemalla tontinluovutusehtoja siten, että kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan edellytykset paranevat.
– On tärkeää, että kaupunki tulee asettamaan Nikkarinkruunulle vuosittaiset tavoitteen asuntotuotannon määrälle ja laadulle, näkee ryhmän vetäjä Pia Lohikoski.

Jatkossa asuntopoliittista ohjelmaa päivitettäessä on Vasemmistoliiton mielestä oltava lisää kunnianhimoa asuntotuotannon määriin sekä huomion kiinnittämistä myös ilmastonmuutoksen ja energiatehokkuuden tuomiin haasteisiin.

Kuva: Keravan kaupungin sivut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1