Luovutaan karensseista

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä suomalaista työvoimapolitiikkaa tulisi uudistaa. Hän kannustaisi osaamiseen kehittämiseen ja purkaisi karenssit.

– Suomalainen työvoimapolitiikka näyttäytyy työttömille työnhakijoille mielivaltaisena ja aktiivisuudesta rangaistavana. Ei ole nykypäivää, että työttömiä työnhakijoita rangaistaan kaikesta muusta toiminnasta kuin palkkatyösuhteessa työskentelystä. Sen sijaan osaamisen kehittämiseen ja muuhun aktiivisuuteen tulisi kannustaa, Andersson linjaa.

Sipilän hallitus on leikannut työttömyysturvaa ja tiukentanut työttömyysturvan ehtoja. Hallituksen kaavaileman työttömyysturvaleikkuri eli niin kutsuttu ”aktiivimalli” monimutkaistaa jo valmiiksi monimutkaista järjestelmää. Nimestään huolimatta malli ei palkitse aktiivisesta työnhausta vaan ainoastaan töihin pääsystä.

– Työvoimapolitikalla ei pidä rangaista työttömiä vapaaehtoistoiminnasta tai oma-aloitteisuudesta, vaan kannustaa siihen. Sanktiopolitiikka työntää ihmisiä toimeentulotuelle.

– Työttömyysturvaa tulisi selkeyttää, jotta ihmiset eivät joutuisi byrokratialoukkuun. Mitä enemmän työttömyysturvan ehtoja tiukennetaan, sitä enemmän tulee sanktioita karenssien muodossa, Andersson sanoo.

Karenssin saatuaan työtön työnhakija joutuu turvautumaan toimeentulotukeen jopa kolmen kuukauden ajan.

Tulottomien kotitalouksien määrä on yli kaksinkertaistunut viiden vuoden aikana. Kelan alustavan havainnon mukaan puolessa tulottomien kotitalouksista toimeentulotuen hakija tai puoliso on alle 25-vuotias. Nämä taloudet ovat tulottomia usein juuri karenssien vuoksi.

Vasemmistoliitto esittää, että työvoimapoliittisista karensseista luovutaan kokonaan. Sen sijaan työttömyysetuuden maksatus voidaan keskeyttää, jos työtön ei enää täytä työttömyysturvan ehtoja. Työttömyysetuuden maksatusta jatketaan välittömästi, kun työtön jälleen täyttää työttömyysturvan ehdot.

– Tämä olisi aidosti aktiivisuudesta palkitseva malli, Andersson sanoo.

Puolue esittää myös työttömyysturvaan ennakkopäätösjärjestelmää sekä korkeampaa suoja-osaa.

Kansanedustajat Li Andersson ja Kari Uotila puhuivat lauantaina Leppävaaran kirjastossa. Tilaisuus on osa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Hyvinvoinnin tulevaisuus -kampanjaa. Kampanjan aikana kansanedustajat kiertävät ympäri maata keskustellen hyvinvoinnin tulevaisuudesta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1