Mäntsälän vasemmiston kuntavaaliohjelma 2021

Mäntsälän Vasemmiston mielestä kuntaa on kehitettävä pitkäjänteisesti ja kuntalaisia kuunnellen. Olemme sitoutuneet Mäntsälä 2026 -ohjelman tavoitteisiin kuntatalouden tasapainottamiseksi. Uimahallin vuoro tulee kun kuntatalous on saatu tasapainoon.

Valtakunnallinen sote edellyttää myös kunnallisia toimia. Tavoitteemme on verovaroin järjestetty hoiva ja hoito kaikille. Niille, joille kotona asumisen ei enää onnistu, on turvattava kuntoa vastaava palveluasumisen tuki. Ikäihmisten pärjäämistä on tuettava myös kunnan omin toimin.

Lääkäriin on päästävä jonottamatta ja kotipalvelun toimivuus on varmistettava. Omaishoitajien jaksamista on tuettava takaamalla lomapäivät ja lomanaikainen hoiva hoidettavalle. Vanhuspalvelujen lakiin kirjattua henkilöstömitoitusta on noudatettava myös käytännössä.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa tavoitteemme on Mäntsälän malli, yhtenäinen polku päivähoidosta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Opetusopillisesti oikein mitoitetut hoito- ja opetusryhmät, laadukas opetus ja toimiva oppilashuolto tuottavat tuloksellisen ja turvallisen kasvuympäristön.

Kulttuuri ja taide ovat ihmisen perusoikeuksia, ikään, sosiaaliseen asemaan tai asuinpaikkaan katsomatta. Haluamme lisätukea asukas-, seura- ja järjestötoiminnalle ja lähiruokaa päiväkotien, koulujen, hoitokotien ja sairaaloiden vakioruokalistalle.

Kohtuuhintaisten ja erikokoisten vuokra-asuntojen rakentamista on lisättävä. Rakentamista ja rakennusten käyttöä koskevissa päätöksissä on huomioitava erilaisten asukasryhmien ja perheiden tarpeet. Liikunta- ja harjoittelutilojen sekä kuvataiteen näyttelytilojen maksuton käyttö kuntalaisille on turvattava. 

Kunnan kuuluu omalla esimerkillään tukea siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Seuraavan vaalikauden aikana Mäntsälän tulisi liittyä keskinäiseen tukeen perustuvan ja hiilineutraalisuutta tavoittelevan Hinku-verkoston kunnaksi.

Rakentamisen laadun ja energiatehokkuuden varmistaminen kuuluu kunnalle. Puhdas ympäristö ja toimiva joukkoliikenne synnyttävät hyvinvointia kaikille. Aseman tuntumaan tarvitaan linja-autoliikennettä hyödyntävä joukkoliikenteen vaihtoasema.

Jokainen työntekijä ansaitsee inhimillisen työyhteisön, osaavan esimiehen ja ammatissa kehittymistä tukevan kehittämisohjelman. Henkilöstön kehittämistavoitteet lähivuosille on täsmennettävä kuntastrategiaan. Samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa.

Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää. Kunnan ostamille palveluille on asetettava tiukat sopimusehdot ja julkiset hankinnat on koottava julkiseen sopimusrekisteriin.

Lisätietoja:

Liisa Tamminen
Mäntsälän Vasemmiston puheenjohtaja
liisa.tamminen@gmail.com

Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma löytyy täältä:
https://vasemmisto.fi/vasemmistoliiton-kuntavaaliohjelma-2021/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1