Mikä on Mäntsälän malli koulutuksessa?

Se, että jokaisella on mahdollisuus edetä elämässään koulutuksen avulla niin pitkälle kuin mahdollista, on lähes kaikkien allekirjoittama tavoita. Siksi Suomi tunnetaan maailman parhaista kouluista.

Mutta silti tulokset heikkenevät. Maailman paras peruskoulu eriarvoistuu. Oppimistulokset ovat laskeneet ja alueelliset sekä sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet. Vanhempien koulutustausta vaikuttaa aiempaa enemmän lasten oppimistuloksiin.

Ja Mäntsälässäkin vahaiskasvatuksen merkityksestä on hyvin erilaisia käsityksiä. Se tuli selvästi irti runsas vuosi sitten, kun hallitus esitti ”säästösyistä” heikennyksiä päivähoito-oikeuteen. Käydyssä keskustelussa ilmeni, että kuviteltujen säästöjen vaikutukset yli ihmisten elinkaaren eivät juuri kiinnosta.

Päivähoito-oikeuden rajaamisen lisäksi – ehkä myös vaihtoehdoksi – esitettiin myös päivähoitomaksujen korottamista. Nyt, vajaa vuosi myöhemmin, kokoomus esittää ihan päinvastaista: päivähoitomaksujen alentamista ja jopa poistamista. En yhtään ihmettele, jos ihmiset pitävät näitä esityksiä vaalinäytelmänä.

Mikä siis mättää?

Sitä minä en osaa tähän tilaan tiivistää. Mutta sen toki tiedän, että seuraavan vaalikauden aikana sosiaali-ja terveydenhoitopalvelut siirtyvät valtion kontolle. Ja samalla koulutuksesta tulee kuntien tärkein palvelu. Samalla kuntien vastuu koulutuksen laadusta ja saatavuudesta yli lapsuuden ja nuoruuden kasvaa.

Jatkossa valtuutettujen pitäisi ymmärtää, että varhaiskasvatus, alakoulu ja yläkoulu muodostavat ketjun, jonka heikoin lenkki on varhaiskasvatus. Jos se pettää, tulokset myöhemmästä koulutuksesta ovat huonommat kuin ne olisivat hyvin toimivan varhaiskasvatusjärjestelmän tilanteessa.

Mitä siis pitäisi tehdä?

Aivan kaikki ei varmasti vielä seuraavalla vaalikaudella naksahda paikoilleen. Mutta kaikki se, mitä seuraavalla vaalikaudella tehdään, pitäisi olla ainakin pääosin linjassa sen kanssa, mitä sen jälkeen tehdään. Siksi meidän olisi aloitettava siitä, mistä kaikki alkaa: varhaiskasvatuksesta.

Kaikilla kunnilla on omat erityispiirteensä, omat lähtökohtansa, jotka voivat poiketa muiden kuntien lähtökohdista. Tarvitsemme siis keskustelua Mäntsälän mallista. Millaisiin koulutuspalveluihin me pitkässä juoksussa tähtäämme? Mihin meidän rahkeemme riittävät? Ja mitkä ovat todennäköiset, erityistä pohdintaa vaativat kysymykset?

Myönnän toki, että samaan aikaan on käytävä keskustelua myös muista koulutus- ja kasvatuskysymyksistä. Mutta eniten meillä on näkemyseroja varhaiskasvatuksesta. Sen merkitystä myöhemmälle koulutusmenestykselle ei vielä selvästikään ymmärretä. Aivan liian monet pitävät sitä vielä päivähoidon jatkeena.

Seuraavalla vaalikaudella kaikkien kuntien on ratkaistava, miten kunnan tai yksityisten järjestämä päivähoito, esiopetus sekä erilaiset aamu- ja iltapäiväkerhot kootaan sellaiseksi kasvukokemukseksi, joka tukee lapsen myöhempää koulunkäyntiä. Ainakin aluksi siihen tarvitaan kunnallinen malli.

Mäntsälässä siihen tarvitaan Mäntsälän malli.
Erkki Laukkanen
Kunnanvaltuutettu, Vas.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1