Mikä on Mäntsälän todellinen työpaikkaomavaraisuus?

Olen viime vuosina usein kuullut, että Mäntsälä on tuomittu menestymään. Arviolla on viitattu kunnan suotuisaan sijaintiin Helsingin ja Lahden sekä Hyvinkään ja Porvoon välissä.

Itse en ole aivan varma.

Vähättelemättä suotuista sijaintiamme, Uudenmaan pienintä työttömyysastetta ja uusia alueella aloittaneita yrityksiä, Mäntsälän todellinen työpaikkaomavaraisuus ei ole kasvussa.

Tämä asia on jäänyt huomaamatta siksi, että olemme tuijottaneet liikaa ns. tilastollista työpaikkaomavaraisuutta, Mäntsälässä työskentelevien suhdetta kunnan työllisiin. Se on kasvanut junan tulosta vuonna 2006 ja on nyt noin 66 prosentin tasolla.

Mäntsälän todellinen työpaikkaomavaraisuus – omassa kunnassa töitä tekevien osuus kunnan työllisistä – on kuitenkin laskenut viimeiset 30 vuotta, ja laskee edelleen. Tällä hetkellä vain 37 prosenttia kunnan työllisistä tekee töitä Mäntsälässä.

Todellisen työpaikkaomavaraisuuden sijasta on siis kasvanut pendelöinti, liikenne asuinpaikkakunnan ja työssäkäyntipaikkakunnan, lähinnä muun pääkaupunkiseudun, välillä. Osittain pendelöinti on suuntautunut myös Mäntsälään.

Onko syytä huoleen?

Jos todellisen työpaikkaomavaraisuuden supistuminen entiseen tapaan jatkuu, 2020-luvun lopulla se on enää noin 25 prosenttia. Silloin menee rikki raja, joka kuntajakolain muutoksen (478/2013) mukaan velvoittaa aloittamaan kuntaliitosvalmistelut tilanteen normalisoimiseksi.

Mutta ei ongelma välttämättä katoa edes kuntaliitoksien kautta, sillä todellinen työpaikkaomavaraisuus on laskenut myös naapurikunnissa.  Vain Hyvinkäällä vähintään joka toinen käy töissä omassa kunnassaan. Muissa lähikunnissa tilanne on Mäntsälääkin heikompi.

Mitä Mäntsälän sitten pitäisi tehdä?

Sitä minä en tiedä. Mutta jotakin on selvästikin jäänyt huomaamatta. Niin paljon kuin yrittämisen ja elinvoiman merkitystä on 2000-luvulla alleviivattu, kunnan todellinen elinvoima – sen kyky työllistää omia kuntalaisiaan – ei ole parantunut.

Työssäkäynti oman kunnan ulkopuolella on toki lisääntynyt muuallakin. Mutta ongelmattomana tätä kehityssuuntaa ei voi pitää. Nukkumakunnan palvelut eivät kehity samassa laajuudessa kuin korkean työpaikkaomavaraisuuden kunnissa.  

Keinoihin Mäntsälän todellisen työpaikkaomavaraisuuden parantamiseksi on siis palattava heti syksyllä, kunnan strategian päivittämisen yhteydessä. Siinä työssä on hahmoteltava keinot kunnan todellisen elinvoiman vahvistamiseksi.

Toistaiseksi käytettävissä olleet keinot eivät selvästikään riitä.  

Erkki Laukkanen
Kuntavaaliehdokas, vas.
Mäntsälä

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1