Nyt lähti mopo käsistä!

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on tekemässä historiaa. Tiukan äänestyksen jälkeen kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle, että kuntayhtymän johtajan hankintavaltuudet nostetaan nykyisestä miljoonasta kahdeksaan miljoonaan euroon.

Se olisi moninkertaisesti enemmän kuin yhdelläkään toiselle virkamiehellä Suomessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) johtajalla rajana on kaksi miljoonaa ja muilla verrokeilla huomattavasti vähemmän, yleensä noin puoli miljoonaa euroa.

Myös palvelujohtajien, tietohallintojohtajan ja tulosalueiden päälliköiden hankintavaltuuksia esitetään nostettavaksi aina kolmeen miljoonaan euroon saakka, johtajan statuksesta riippuen. Nekin valtuudet ovat moninkertaisesti yli sen mitä muissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Miksi näin?

Esitystä on perusteltu hallinnollisilla syillä: hankintoja on niin paljon, että on perusteltua säästää päättäjien istumalihaksia, ja antaa alan ammattilaisten päättää. Esityksen mukaan vain yli 12 miljoonan euron hankinnat, sopimukset ja sitoumukset ovat niin suuria, että niillä on poliittista merkitystä.

Tästä voi varsin vahvoin perustein olla myös toista mieltä. Toiminnallisesti tehokas ja yhtenäinen julkisen tuotannon tapa voi syntyä vain sellaisessa poliittisessa ohjauksessa, jossa kaikkia hankintoja on tarkasteltava asetettua poliittista tavoitetta vasten.

Ostopalveluja on kaikki syy välttää. Niitä on jo nyt liki puolet kuntayhtymän budjetista. Mutta vaikutelman mukaan virkamiesten kiinnostus ostopalveluihin on todella suuri. Jos pakka ei tältä osin pysy kasassa, Keski-Uudenmaan malliksi voi tulla ihan tavallinen ostomalli.

Eikä tässä kaikki.

Toinen ongelma on hankintojen valmistelutapa. Muista kuntayhtymistä poiketen kuntayhtymällä ei ole hallintojohtajaa, eikä hänen tehtäviään siten ole täsmennetty hallintosääntöön. Esittelyn perusteella kuntayhtymän hankintapäälliköllä olisi hankinnoissa vain avustava ja valvova rooli.

Näin ei mielestäni voi olla. Minun mielestäni hallintosääntö ja muut hankintojen valmistelua koskevat ohjeet tulisi kirjoittaa siten, että kaikki valmistelu tapahtuu hankintajohtajan johdolla. Muuten eturistiriitoja on todella vaikea välttää.

Toivottavasti kuntayhtymän valtuusto on kokouksessaan 13.12. samaa mieltä.

 

Erkki Laukkanen

(Kirjoittaja on mäntsäläläinen kunnanvaltuutettu ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen jäsen)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1