Pia Lohikoski: ”Ketään ei saa jättää oman onnensa nojaan kriisin keskellä”

Koronapandemia muutti eduskunnan työn kriisityöskentelyksi, jollaista kukaan ei ollut osannut odottaa. Vasemmistoliitto on onnistunut kriisinkin keskellä edistämään tärkeitä asioita, kuten oppivelvollisuuden laajentamista ja aktiivimallin poistamista.


Koronapandemian aikana hallituksen ja eduskunnan tehtävänä on ollut turvata kriisin keskellä tavallisten ihmisten pärjääminen. Samaan aikaan on huolehdittu siitä, että jo aiemmin tehtyjä päätöksiä edistetään.
”Olemme korottaneet lapsilisiä, peruspäivärahaa, työmarkkinatukia, pienempiä eläkkeitä ja nostaneet opintotuen huoltajakorotusta. Katsomme tulevaisuuteen myös energiaremontilla ja muilla ilmastotoimilla”, Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski, 43, sanoo.
Vasemmistoliiton yksi kynnyskysymyksistä nykyiseen hallitukseen osallistumiselle oli Juha Sipilän hallituksen säätämän, työttömiä nöyryyttävän aktiivimallin purkaminen. Aktiivimalli ei aktivoinut, vaan rankaisi kymmeniä tuhansia työnhaussa parhaansa yrittäneitä ihmisiä ja leikkasi toimeentuloa jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta.
Uuden hallituksen ensimmäisiä toimia olikin käynnistää prosessi, joka purki epäoikeudenmukaisen aktiivimallin.
”Äänestämisellä on merkitystä ja hallituksilla on eroja. Sipilän oikeistohallitus muistetaan lehtiotsikoiden sanoista: leikataan, lopetetaan ja kiristetään”, Lohikoski toteaa.

”Selviämme koronakriisistä yhdessä”
Kun koronapandemia iski voimalla keväällä 2020, kaikki muuttui: silloin hallituksen ja eduskunnan tärkeimmäksi tehtäväksi nousi Suomen luotsaaminen sen suurimmassa kriisissä sitten sota-aikojen.
”Koronapandemiasta selvitään yhdessä, eikä ketään saa jättää oman onnensa nojaan kriisin keskellä. Lomautukset ja yt-uutiset ovat värittäneet monen ihmisen arkea. Huoli omasta toimeentulosta oli konkreettinen myös niillä, jotka joutuivat jäämään koululaisten kanssa kotiin etäopetuksen aikana vailla mahdollisuutta etätyöhön”, Lohikoski kertoo.
Hän esitti eduskunnassa, että poikkeukselliset ajat vaativat uudenlaista ajattelua – yhdeksi vaihtoehdoksi hän nosti väliaikaisen, kaikille maksettavan perustulon, jonka avulla kaikkien suomalaisten toimeentulo olisi turvattavissa.
”Samalla se lisäisi pienituloisten ostovoimaa ja auttaisi meitä pääsemään taantumasta yli, varsinkin jos talouskriisi pitkittyy. Valitettavasti perustulolle ei löytynyt muista ryhmistä riittävästi kannatusta, jotta asiaa olisi saatu etenemään”, Lohikoski kertoo.

Kuntien tukena kriisissä
Hallitus on tukenut kuntia useilla tukipaketeilla vuoden 2020 aikana, yhteensä noin kolmella miljardilla eurolla. Tukeminen jatkuu myös tänä vuonna. Tavoitteena on ollut minimoida kriisin sosiaalisia vaikutuksia ja turvata keskeisten kasvatus- ja koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta.
”Emme halunneet, että kunta-alan ammattilaisia, kuten opettajia, keittäjiä, laitoshuoltajia, hoitajia tai vapaa-aikatoimen työntekijöitä, alettaisiin lomauttaa tai irtisanoa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa”, Lohikoski sanoo.
Kesäkuussa Pia Lohikoski korosti eduskunnassa, että hallituksen tulee panostaa myös siihen, että mahdollisimman pian annetaan erityistä lisätukea lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi neuvoloihin, päiväkoteihin ja kouluihin.
”Olin tosi tyytyväinen, kun hallitus antoi neljännen lisätalousarvion vuodelle 2020 ja se keskittyi lasten, nuorten ja pienituloisten aseman parantamiseen. Tuella kaupunki on palkannut Keravan kouluihin, yli kymmenen lisähenkilöä, joista yli puolet on resurssiopettajia, Lohikoski iloitsee.

Parempaa hoivaa vanhuksille
Yksi Vasemmistoliitolle tärkeistä kysymyksistä on ollut hoitajamitoitus. Yksityiset hoivajätit, kuten Attendo ja Esperi Care, ovat takoneet voittoja vanhusten hyvinvoinnin kustannuksella, kun henkilöstön määrästä ja hoivan laadusta on tingitty.
”Tämä häikäilemätön kikkailu loppuu nyt, kunhan uutta henkilöstömitoitusta päästään soveltamaan ja myös valvomaan tehokkaasti”, Lohikoski sanoo.
Lain tavoitteena on turvata hyvän elämän mahdollistavat palvelut ikäihmisille ja parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyys.
”Samaan aikaan meidän on turvattava kuntatasolla vanhusten hoivapaikkojen riittävyys. Teimme valtuustoaloitteen, että Keravalle on rakennettava julkisesti tuotettu palvelutalo. Sitä aletaan rakentaa Saviolle tämän vuoden aikana”, Lohikoski kertoo.

”Panostamme nuorten tulevaisuuteen”
Hallituksen yksi tärkeimmistä uudistuksista on Vasemmistoliiton opetusministeri Li Anderssonin johdolla valmisteltu oppivelvollisuuden uudistus ja maksuton toisen asteen koulutus.
Tähän asti noin 16 prosenttia nuorista on jäänyt ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa.
”Panostamme nuorten tulevaisuuteen, jotta yhä useampi voisi koulutuksen myötä saada jatkossa työpaikan, eikä jäisi syrjään yhteiskunnassamme”, Lohikoski sanoo.
Uudistuksella parannetaan työllisyyttä ja koulutuksellista tasa-arvoa sekä puututaan kouluttamattomuuden periytyvyyteen. Koulupudokkuus on yleisintä perheissä, jotka kohtaavat elämässään useita sosiaalisia riskejä ja huono-osaisuutta.
”On tärkeää, että oppivelvollisuuden laajentamisessa päätimme panostaa myös opinto-ohjaukseen ja tukeen jo peruskoulussa, nivelvaiheessa ja toisella asteella. Lisäksi panostetaan sekä lukion että ammatillisen koulutuksen laatuhankkeisiin”, Lohikoski kertoo.
Maksuttomuus tuo muutoksia kustannuksiin ikäluokka kerrallaan, ja siihen Suomen hallitus ja eduskunta ovat jo varanneet rahoituksen.
Kaikki opiskelupolun rakenteet ovat jo olemassa, eikä portaittainen oppivelvollisuuden laajentaminen tuo äkillisesti suuria lisävaatimuksia kunnille. Keravalla esimerkiksi on tähänkin asti tarjottu kaupungin hankkimina kannettavat tietokoneet lukiolaisille.

Keravalle tärkeä MAL-sopimus
Hallitusohjelmassa Vasemmistoliitto linjasi, että hallitus satsaa pienituloisille tärkeän ja pääkaupunkiseudulle kipeästi kaivatun kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrän lisäämiseen.
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset, eli MAL-sopimukset, ovat keskeinen väline edistää edullista ja kattavaa joukkoliikennettä sekä laadukasta ja kohtuuhintaista asumista.
”Olin tyytyväinen, kun MAL-sopimus vihdoin julkaistiin viime kesäkuussa. Siinä päätettiin monta tärkeää asiaa: kohtuuhintaisen asumisen edistäminen pääkaupunkiseudulla, raideliikenteen kehittäminen Pasilasta pohjoiseen sekä Kerava-Nikkilä-raideliikenteen henkilöliikenteelle avaamisen suunnittelun käynnistämistä. Vähähiilinen yhdys-kunta­rakenne ja sitä tukevat liikenneratkaisut auttavat ilmastonmuutoksen torjumisessa. Keravan osalta mukana oli muun muassa investointipäätös uuden liityntäpysäköintiratkaisumme rakentamisesta. Lisäksi MAL-sopimus tuo lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja puurakentamista”, Lohikoski summaa.


Kuka

  • Pia Lohikoski, 43-vuotias valtiotieteiden maisteri.
  • Neljännen polven keravalainen.
  • Asuu Sompiossa puolison, kahden lapsen ja koiran kanssa.
  • Keravan kaupunginvaltuutettu 2009. Kaupunginhallituksen vpj.
  • Kansanedustaja 2019 alkaen.
  • Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vpj.
  • Valtiovarainvaliokunnan jäsen.
  • Eduskunnan naisverkoston vpj.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1