Sarkkinen: Eurosta on voitava erota

Vasemmistoliiton kansanedustajan, talousvaliokunnan jäsenen, Hanna Sarkkisen mukaan Suomen hallituksen tulisi europöydissä ajaa sitä, että EMU:un luotaisiin mekanismi, jolla jäsenmailla olisi aito mahdollisuus erota rahaliitosta. Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun Paavo Väyrysen kansalaisaloitteesta eurokansanäänestyksestä.

– Ei voi olla niin, että euro on ikuinen pakkoavioliitto. Euroon pitää luoda mekanismi, joka mahdollistaa jäsenmaille eron rahaliitosta. Unionilla on myös oltava suunnitelma koko euron hallitulle purkamiselle, jos euroa ei saada korjattua.

Sarkkisen mukaan on hyvä, että euron ongelmat nostetaan keskusteluun. Nyt euromaat ovat kiinni yhdessä valuuttakurssissa, joka ei palvele monien jäsenmaiden tosiasiallista tilannetta.

– Nykyisenlaisessa eurossa etenkin reunavaltiot, mukaan lukien Suomi, häviävät niille liian vahvassa valuutassa, kun taas Saksa euroalueen ytimessä hyötyy sille aliarvostetusta valuutasta. Euromaat ovat niin erilaisia olosuhteiltaan ja talouskehitykseltään, että yhteiseen valuuttaan sopeutuminen on varsinkin pienille maille vaikeaa. Isot maat lopulta määrittelevät yhteisvaluutan säännöt, ja valuuttakurssi määrittyy pitkälti isojen maiden tilanteiden mukaan.

Sarkkisen mukaan euroalueella harjoitetusta talouskurista on tullut este työttömyyden vähentämiselle, ja se toimii itseään ja tavoitteitaan vastaan pahentaessa euromaiden työttömyyttä ja julkistalouksien ongelmia. Euroopassa onkin aloitettava välittömästi euron korjaaminen.

– Nykyisten hatusta vedettyjen talouskurisääntöjen mielekkyys on kyseenalaistettava, ja ryhdyttävä määrittelemään niitä uudelleen EU-tasolla talous- ja työllisyyspolitiikan liikkumavaran lisäämiseksi. Euroopan keskuspankin tärkeimmäksi tehtäväksi on nostettava työttömyyden vähentäminen ja jäsenmaille on annettava mahdollisuus lainata rajoitetusti suoraan keskuspankista niiden omistusosuuden suhteessa.

Sarkkinen näkee eurossa hyviäkin puolia, se esimerkiksi helpottaa kauppaa ja matkailua. Ongelmat ovat kuitenkin nykyisellään hyötyihin nähden suuria.

– Euron oli tarkoitus lujittaa unionia, mutta kriisin alettua se on aiheuttanut lähinnä riitaa ja jakanut EU-maita; euromaihin ja ei-euromaihin, velallisiin ja velkojiin. Valuuttaunioni on vaikea saada toimimaan ilman syvälle menevää taloudellista unionia, mutta ovatko jäsenmaat sellaiseen valmiita?

Sarkkisen mukaan on mietittävä, onko mielekästä järjestää eurokansanäänestystä vain Suomessa, tai onko yhden maan euroero nykyisellään edes todellinen mahdollisuus. Yksipuolinen euroero ilman valmista mekanismia olisi mille tahansa maalle valtava taloudellinen ja poliittinen riski.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1