Terveyskeskusmaksut on lopettava, vaadittiin Keravalla ja Järvenpäässä

Keravan ja Järvenpänä Vasemmistoliitojen valtuustoryhmät jättivät valtuustoaloitteet terveyskeskusmaksujen lopettamiseksi valtuustoissa maanantaina.

– Kuntalaisten tasa-arvoisuuden edistämiseksi yksi kaikkein tärkeimmistä poliittisista tavoitteista on terveyserojen kaventaminen. Se oli alun perin myös sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen tavoite uudistuksen käynnistysvaiheen asiantuntijaperusteluissa viime hallituskaudella, todettiin Keravan Vasemmistoliiton aloitteessa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmät näkevät, että terveyskeskusmaksut ovat kaikkein raskaimmat pienituloisille ja köyhimmille kansalaisille. Ne ovat todellinen este vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden piiriin hakeutumiselle.

– Terveyskeskusmaksujen poistaminen on yksi merkittävä keino vähentää ihmisten välisiä terveyseroja. Helsingissä terveyskeskusmaksujen perimisestä kuntalaisilta luovuttiin vuoden 2013 alusta, kommentoi Keravan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski .

 

Ei merkittävä rahoituslähde

Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde kunnille.

– Vain muutama prosentti kustannuksista katetaan maksuilla. Pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen olisi myös KELA:n tutkimusraportin mukaan rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta, kommentoivat järvenpääläiset valtuutetut Ossi Kaminen, Mimmi Asikainen ja Mikko Pöllä.

Vasemmiston valtuustoryhmien mielestä on erityisen tärkeää, että hoitoon hakeutuminen ei ole kiinni henkilön tulotasosta.

– Me Vasemmistoliitossa emme usko, että juuri kukaan hakeutuu terveydenhoitoon aiheetta. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia. On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa, kuten myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on lausunnoissaan korostanut.
Vasemmiston valtuustoryhmät esittävät, että kaupungit valmistelevat vuoden 2018 budjetin niin, että terveyskeskusmaksuista voidaan luopua.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1