Työttömyys vaivaa Keski-Uusimaata

Keski-Uudenmaan työttömyys ei näytä laskun merkkejä. Radanvarren kunnissa työttömyys on yli 10 prosenttia. Korkeinta se on Hyvinkäällä. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa, kuten myös yli 50-vuotiaiden työttömyys. Positiivista on se, että nuorten työttömyys on hieman laskenut ja uusia työpaikkoja on selvästi edellisvuotta enemmän, kertovat työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot.

Uudellamaalla liki 100 000 työtöntä

Uudellamaalla oli huhtikuun lopussa yhteensä 92978 työtöntä työnhakijaa. Se on 4,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,1 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 38 706. Tämä on 22,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-­vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella huhtikuun lopussa yhteensä 9421, mikä on 305 (3,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.
 
Työttömyyskaudet pidentyneet

Keski-Uudellamaalla työttömyys on pysynyt korkeana viime vuoteen verrattuna. 

Ainoastaan Hyvinkäällä työttömien määrä on laskenut, mutta siellä on edelleen alueen korkein työttömyysprosenttia 10,9 prosenttia. Keravalla työttömyys on pysynyt korkealla tasolla 10,8 prosentissa ja naapurikaupungissa Järvenpäässä työttömyys on 10,3 prosenttia. 

Mäntsälässä (8%), Tuusulassa (8%) ja Nurmijärvellä (7,3%) ollaan hieman paremmassa työllisyystilanteessa. Tosin Tuusulassa ja Mäntsälässä työttömyysluvuissa on nousua edellisvuoteen verrattuna. Tuusulassa etenkin työttömien naisten määrä on kasvussa. 

Tilastot kertovat pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden määrän kasvaneen Keski-Uudellamaalla. Samoin kasvua on yli 50-vuotiaiden työttömien määrässä.

Kaupunkien aktivoiduttava työllistämisessä

Palkkatuilla työllistettyjen määrä laski Uudellamaalla melkein 36,2 prosentilla. Se on hurja pudotus. Ei ole siis ihme, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa.

Vasemmisto on ollut tästä kehityksestä huolissaan Keski-Uudellamaalla. 

Keravan Vasemmisto jätti taannoin valtuustoaloitteen, johon yhtyi enemmistö valtuuston jäsenistä. Aloitteessa painotettiin, että on paljon järkevämpää panostaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen entistä vahvemmin kuin maksaa valtiolle yhä enemmän työmarkkinatuen kuntaosuutta.  

– Pitkäaikaistyöttömien aktivointi vähentää ennaltaehkäisevien vaikutustensa seurauksena osaltaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta sekä parantaa ihmisten työllistymismahdollisuuksia jatkossa, kommentoi Vasemmistoliiton valtuutettu Pia Lohikoski, joka oli aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.

Tavoitteeksi asetettiin, että keravalaisille työkykyisille pitkäaikaistyöttömille etsitään ennen 300 työttömyyspäivän täyttymistä työpaikka heidän kykyjensä mukaisesti esimerkiksi palkkatukityöllistettyinä tai oppisopimuksen kautta kunnalle tai yksityiselle puolelle.

Tuoreiden tilastojen valossa on selvää, että kaikissa Keski-Uudenmaan kunnissa pitäisi yhä ahkerammin tarttua pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaan työllistämisprojekteilla.

Tilanne parantanut nuorten ja avointen työpaikkojen osalta

Tilastokatsauksen positiivinen uutinen on se, että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laskee Keski-Uudellamaalla. Koko Uudellamaalla nuortenkin osalta tilastot ovat kuitenkin pari prosenttia huonommat kuin vuosi sitten. 

Avointen työpaikkojen määrä on kasvussa koko Uudellamaalla. Niitä yli 50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Töitä näyttää syntyvän muun muassa palvelu- ja rakennusaloille.  

Mustat pilvet

Mustia pilviä työllisyystilanteeseen tuo hallituksen talouspolitiikka, jossa on korotettu lukuisia asiakasmaksuja ja leikattu monia tukia. 

Samaan aikaan työmarkkinoilla ollaan sopimassa hallituksen ja EK:n painostuksesta kilpailukykysopimusta, joka laskee työntekijöiden palkkoja. 

Kaikki tämä laskee selvästi tavallisten ihmisten ostovoimaa ja on myrkkyä etenkin kotimarkkinoille.

Vasemmisto on esittänyt kurjistamispolitiikan hykäämistä ja satsaamista koulutukseen, tuotekehittelyyn sekä investointeja asuin- ja infrarakentamiseen. Se loisi työpaikkoja ja parantaisi ostovoimaa. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1