Vanhusasiamies Keravalle

Yli 30 valtuutettua haluaa vanhusasiamiehen Keravalle.

Vasemmistoliiton valtuutettu Maila Hölttä ja SDP:n valtuutettu Marja-Liisa Nykänen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.6. aloitteen vanhusasiamiehen toimen perustamisesta. Vanhusasiamies täydentäisi vanhusneuvoston toimintaa valvomalla vanhustenhoidon saatavuutta ja laatua, tuomalla ongelmat esille ja raportoimalla niistä. Näin turvattaisiin ikäihmisten oikeuksien, palveluiden sekä yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Keravalla asuu n. 7000 ikäihmistä. Heidän määränsä ja ikänsä nousee jatkuvasti, ja vaikeudet selviytyä arjessa kasvavat. Monet heistä haluavat asua omassa kodissaan, mutta siihen tarvitaan tukitoimia. Erilaiset tukitoimet ovat tarpeen myös laitoksissa asuville, aloitteessa todetaan.

Vanhuspalvelulain mukaan ikääntyneitä on kuultava niissä asioissa, jotka koskevat heitä. Tätä varten on perustettu kuntiin vanhusneuvostoja. Vaikka vanhusneuvostoilla on tärkeä rooli vaikuttaa erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa mm. lausuntoja antamalla, niiläl ei ole mahdolluisuuksia puuttua yksittäisten ikäihmisten palveuilla ilmenevien ongelmien selvittämiseen. Erityistä huolta kannamme kotona asuvista huonokuntoisista ikäihmisistä.

Ehdotamme, että Keravalle perustetaan vanhusasianmiehen toimi. Vanhusasiamies täydentää vanhusneuvoston toimintaa valvomalla vanhustenhoidon saatavuutta ja laatua, tuomalla ongelmat esille ja raportoimalla niistä. Vanhusasiamies turvaa ikäihmisten oikeuksien, palveluiden sekä yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Vanhusasiamies ottaa vastaan palautetta ikäihmisiltä, sovittelee ja järjestää neuvotteluja heidän, heidän omaistensa ja palveluntuottajien kanssa ratkaisun löytämiseksi ongelmatilanteissa. Hän selvittää ikäihmisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista sekä esittää kehittämismahdollisuuksia.

Vanhusasiamiehillä on läsnäolo- ja puheoikeus vanhusneuvoston kokouksissa, ja tarvittaessa vanhusneuvosto voi antaa vanhusasiamiehelle selvitettäväksi yksittäisiä kuntalaisia koskevia asioita. Lisäksi vanhusasiamies käy yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa kertomassa ikäihmisten oikeuksista.

Aloitteen allekirjoitti yli 30 valuutettua 51:stä.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1