Viehäty Vasemmistosta – Järvenpäässä tehtiin kuntavaaliohjelma

Järvenpään vasemmistoliiton aktiivit kokoontuivat järjestön syyskokoukseen valitsemaan uuden johdon ja linjasivat ensi kevään kuntavaalien teemat.

Järvenpää kestävälle pohjalle

Haluamme tuoda vaihtoehdon nykyiselle leikkauspolitiikalle, joka on heikentänyt kunnan palvelujen saatavuutta sekä laatua, linjaa Vasemmiston kuntavaaliohjelma.

Päätöksenteon suunnitelmallisuus ja vaikutusten arviointi luovat kestävän pohjan kunnan taloudelle. Tähän liittyy Järvenpään Vasemmiston kuntavaaliohjelmassa korostuva ajatus kunnan tarkoituksesta palvelujen tuottajana; palveluiden ollessa laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia alusta alkaen säästetään rahaa. Kuntapalvelut tulee tuottaa pääosin kunnan omana palveluna ja työhyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä se on avain parempiin palveluihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen on Sote-uudistuksesta huolimatta säilyttävä lähellä kuntalaista ja olla helposti saatavilla, kertoo kuntavaaliohjelma.

Järvenpään kaupunki kehittyy ja kasvaa kovaa vauhtia ja Järvenpään Vasemmisto on ollut mielellään mukana tässä kehityksessä niin valtuustotyöskentelyn kuin paikallisosastonkin kautta.

Vasemmisto on kuitenkin huolissaan siitä, pystyykö kaupunki pitämään samalla riittävästi huolta jo olemassa olevan infran kunnosta sekä vastaamaan väestökasvuennusteen kasvamisen myötä kasvaviin palvelumenoihin. Kaupungin on myös huolehdittava siitä, että asuntotuotannon kasvun myötä myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on riittävästi tarjolla.

Annetaan lapsillemme eväät elämään

Meidän lapsemme tekevät tulevaisuuden päätökset, eikä näin ollen ole yhdentekevää miten seuraavat sukupolvet kasvavat.

Lapsista ja nuorista säästäminen on sekä typerää että vastuutonta. Jokaiselle lapselle on taattava laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus. Yksi keino tämän saavuttamiseksi on ryhmäkokojen pienentäminen, linjaa kuntavaaliohjelma.

Hyvinvoinnin lisäämiseksi ja säästöjen saamiseksi Järvenpään Vasemmisto linjaa tärkeiksi tavoitteikseen myös erityisopetuksen turvaamisen sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyn aloittamisen jo neuvolassa. Lisäksi lapsilla ja nuorilla on oltava mahdollisuus edulliseen ja mielekkääseen harrastustoimintaan

Kunnan tulee toimia niin, että ihmiset sekä ympäristö voivat hyvin. Tänään pitää varmistaa sen olevan mahdollista myös tulevaisuudessa.

Järvenpään Vasemmisto kannattaa joukkoliikenteen kehittämistä, sillä hyvä ja toimiva joukkoliikenne säästää ympäristöä.

Lisäksi Vasemmisto on sitä mieltä, että Rantapuiston ja Vanhankylänniemen on säilytettävä kuntalaisten yhteisinä virkistysalueina.

Kuntavaalit ovat hieno mahdollisuus tehdä vastaisku oikeistohallituksen politiikalle. Vaalit käydään huhtikuun alussa ensi vuonna. Järvenpään Vasemmistolla on tällä hetkellä 19 kuntavaaliehdokasta.

Uusi johto

Vasemmiston syyskokous valitsi uuden johtokunnan vuodelle 2017. Järvenpään Vasemmiston puheenjohtajana aloittaa 1.1.2017 Markus Lummi ja varapuheenjohtajana Saana Korhonen.

Muut johtokunnan jäsenet ovat Minna Schavikin, Ari Alapartanen, Minna-Maria Solanterä, Mika Korpela, Mikko Pöllä ja Sanna Kerminen. Varajäseniksi valittiin Mimmi Asikainen ja Pirkka Ruishalme.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

UA-77399213-1